Co znamená rozvinutá šíře okapů?

Co znamená rozvinutá šíře okapů

 

Nejdůležitějším parametrem okapů, který nás zároveň i nejvíce zajímá je jeho velikost. Nejčastěji je udávaná tzv. rozvinutá šíře (pod zkratkou r.š.). Málokdo však ví, co tento údaj vlastně znamená, i když samotný název dost napovídá.

Rozvinutou šíři získáme rozvinutím žlabu. Je to vlastně celková šíře plechu, ze kterého je žlab vyroben. Z výše uvedeného je jasné, že si rozvinutou šíři okapu běžně nezměříte. Pokud se chystáte nahradit stávající okapový systém, jste schopni změřit pouze průměr žlabu.

Rozvinutá šíře 80mm Rozvinutá šíře 100mm Rozvinutá šíře 125mm Rozvinutá šíře 150mm
r.š. 80mm r.š. 100mm r.š. 125mm r.š. 150mm

 

U našich produktů uvádíme oba tyto údaje: průměr i rozvinutou šíři, kromě plastových okapů, kde je daná velikost pouze průměrem.

U každého žlabu je v popisku také umístěna tabulka, která udává, jakou velikost byste si měli zvolit, dle celkové plochy střechy. Tabulky se mírně liší dle výrobce okapového systému.

 

Tabulky pro zvolení velikosti žlabu dle plochy střechy

Pozinkovaný KJG a hliníkový systém Prefa
Žlab 80 mm se svodem 60 mm Do 25 m2 střechy
Žlab 100 mm se svodem 80 mm Do 40 m2 střechy
Žlab 125 mm se svodem 80 mm Do 90 m2 střechy
Žlab 125 mm se svodem 100 mm Do 150 m2 střechy
Žlab 150 mm se svodem 100 mm Do 240 m2 střechy
Žlab 150 mm se svodem 120 mm Do 440 m2 střechy

 

 

UMÍSTĚNÍ

SVODU

Okapový systém průměr 75 mm Okapový systém průměr 100 mm Okapový systém průměr 125 mm Okapový systém průměr 150 mm

75 mm žlab
63 mm svod

100 mm žlab
90 mm svod

125 mm žlab
90 mm svod

150 mm žlab
110 mm svod

Umístění svodu na středu

Svod na středu

95 m2 132 m2 180 m2 370 m2

Umístění svodu na kraji

Svod na kraji

48 m2 66 m2 90 m2 180 m2

 

 

 

Rada na závěr:

Při objednávání okapového systému je důležité si dát pozor na zvolení vhodného kotlíku, u kterého jsou vždy uvedeny dva rozměry, jeden udává šíři žlabu a druhý průměr svodu. Pro větší přehled uvádíme níže konkrétní příklad:

 

Kotlík žlabu, okapu pozinkovaný FeZn, 280/100 mm (pro žlab Ø 125mm)

 

Rozvinutá šíře žlabu Průměr svodu
číslo před lomítkem udává rozvinutou šíří žlabu číslo za lomítkem udává průměr svodu

 

 

Vytvořeno05.02.2020