Využití netkané geotextílie HOME NETEX

Vloženo dne 04.09.2019

Netkaná textílie GEONETEX

Nově jsme přidali do našeho sortimentu netkanou geotextilii, která se stane neocenitelným pomocníkem, při mnoha Vašich projektech na zahradě, či stavbě chodníků a teras. Nejvíce se používá především pro své separační schopnosti.

Dokáže skvěle oddělit sypký materiál od svého okolí. Zabraňuje tak znečištění ploch (trávník, dlažby apod.) zeminou, pískem, nebo jiným materiálem a také zamezí ztrátě tohoto materiálu.

Především se využívá k separaci zrnitých konstrukčních vrstev vozovek a chodníků od měkkého podloží. Tím dokáže zabránit znehodnocení těchto vrstev namrzavou zeminou z podloží a s tím spojeným snížením únosnosti konstrukce, které se může projevit například vyjížděním kolejí v krytu vozovky.

Geotextilie NETEX HOME má také filtrační vlastnosti, které zajišťují propustnost vody a zároveň zadržení jemných částic zeminy. Chrání tedy buď zemní konstrukce před vyplavováním zeminy, nebo před zanášením jemnými částicemi. V praxi se využívá zejména pro ochranu drenážního systému, nebo zábranu znečištění zídek vyplavovanou zeminou.

 

Příklad využití geotextilie

 


 

NETEX HOME je netkaná geotextilie vyrobená ze 100% polypropylenu technologií vpichováním s povrchem tepelně upraveným kalandrováním. Je chemicky vysoce odolná, nepodléhá plísni ani hnilobě. Životnost je nejméně 25 let při uložení v zeminách s pH 4-9 při teplotě 25°C. Výrobek je stabilizován proti UV záření na dobu 6ti měsíců (tzn. do této lhůty je třeba ho zakrýt).

geotextilie NetexHome geotextilie NetexHome

Netex Home 1x10m

(10m2/role)

Netex Home 1x25m

(25m2/role)

tlačítko koupit tlačítko koupit

  


  

Příklady využití geotextilie

 

Při použití mezi podloží a dlažební písek zůstanou terasové povrchy, vjezdy a cesty rovné a zpevněné.

 

Výztužná, filtrační a separační vlastnost netkané textílie se využije při budování komunikací. Silnice a cesty jsou pevné a nedochází k jejich deformaci.

 

Obložením drenážního výkopu je zajištěna ochrana drenážního tělesa a jeho filtrační a odvodňovací funkce.

 

NETEXHOME chrání trávu a jiné citlivé povrchy před znečištěním a poškozením.

 

Separační a filtrační vlstnost je velice vhodná při budování pískovišť, nebo uskladnění sypkého materiálu. NETEXHOME odděluje písek od podloží a nedochází tak k jeho znečištění.

 

U opěrných zdí a palisád separuje zeminu, nebo jiné materiály a zároveň zabraňuje jejich prostupu skrz štěrbiny.

 

Při budování rostliných koryt a zahradních květináčů zajistí separační vlastnost NETEXHOME oddělení štěrkopísku a zeminy a zabrání jejich promísení.

 

Při stavbě umělých nádrží chrání geotextílie hydroizolační materiál před možným poškozením.