Chraňte střechu před sněhem: Kde a jak instalovat sněholamy

Sněhové zábrany

Sněhové zábrany jsou důležitým ochranným prvkem vaší střechy, v některých sněhových oblastech přímo nutností. Existuje několik typů bariér a každý má trochu jinou funkci. Některé brání sesuvu, jiné zajišťují rovnoměrné rozložení váhy sněhu na střeše.


Proč umístit na střechu sněhové zábrany

Zachytávače sněhu se na střechu montují především z důvodu ochrany vašeho zdraví a majetku. Tyto ochranné prvky jsou často vnímány jako věc, která není nezbytně nutná, a proto se na nich šetří. Málokdo si však uvědomuje, že náklady, které vzniknou nekontrolovatelným sesuvem sněhu či ledu, mnohonásobně převýší počáteční investici. Nemluvě o možném ohrožení zdraví.

Podívejte se na reportáž, kde o potřebě protisněhových zábran hovoří prodejce a odborník značky Prefa. Uvidíte zde i typy nainstalovaných ochranných prvků, kterým se věnujeme podrobněji v následující části článku.

Zdroj: https://loskutak.nova.cz/clanek/30664-jak-zabezpecit-strechu-na-zimu 

 

 


Je nutné dávat sněholamy na střechu vždy a všude?

Alespoň v minimálním množství ano. Zejména nad vchodem je vhodné instalovat protisněhové mříže. Nikdo nechce, aby mu při odchodu z domova spadla na hlavu studená nadílka. Také pro ochranu střešních oken, satelitů či solárních panelů je tento prvek více než příhodný. I v případě, že bydlíte v místě, kde příliš nesněží.

Všeobecně se doporučuje instalovat sněhové zábrany na všechny střechy se sklonem větším než 10 stupňů. Na některých místech je ochrana proti sněhu a ledu dokonce předepsaná, například nad veřejnými komunikacemi. Domy stojící u veřejného chodníku zábrany prostě mít musí. 

Jaké jsou typy sněhových zábran?

Jak sami uvidíte, některé prvky mají podobnou funkci, a jsou proto mezi sebou zaměnitelné, jiné nikoliv.

Trubkové sněholamy

Sněhové zábrany trubkové (kulatina)

Lineární ochranné prvky, které se montují na okraje střech. Dle sklonu střechy a oblasti si volíme sněholamy jednotrubkové až třítrubkové.

Sněhové háky

Protisněhové háky

Sněhové háky na střeše zajistí rovnoměrné rozložení váhy sněhu. Sníh a led zůstávají na místě a postupně roztávají. Díky hákům se nevytvoří nebezpečný převis.

Rozrážeče sněhu

Rozrážeče sněhu

Slouží pro rozrážení a zpomalení sesouvající se sněhové vrstvy. Používají se někdy namísto sněhových háků.

Protisněhové mříže

Protisněhové mříže

Protisněhové mříže jsou obdobou trubkového sněholamu. Je vhodné kombinovat se sněhovými háky.

Zachytávače ledu

Zachytávače ledu

Používají se v kombinaci s trubkovým sněholamem. Zabraňují nechtěnému sklouznutí sněhu ze střechy a zachycují uvolněný led.

Sněhové zábrany

 

Nezapomeňte vybírat ochranné prvky vhodné pro daný typ krytiny:

 

Počet zachytávačů pomůže určit sněhová mapa ČHMÚ

Potřebný počet ochranných prvků se odvíjí od sklonu střechy a od charakteristické hodnoty zatížení sněhem (sk). Čím je hodnota sk vyšší, tím větší počet zachytávačů budete potřebovat.

Mapa sněhových oblastí na území ČR

Tato mapa je přílohou ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Česká republika je v ní rozdělena do 7, respektive 8 oblastí s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem v rozmezí 0,7 až 4,0 kPa, přičemž platí, že 1 kPa = 102 kg/m². Osmá oblast má hodnotu vyšší než 4,0 kPa a zatížení sněhem určuje příslušný hydrometeorologický ústav. Většina ČR se nachází v 1. až 4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7 do 2,0 kPa, což odpovídá 71,4 až 204 kg/m².

Mapa sněhových oblastí

 

 

Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII
kN/m2 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 >4.0
kg/m2 70 100 150 200 250 300 400 >480

 

 

Pro výpočet zatížení střechy sněhem můžete také použít digitální mapu sněhových oblastí (online), která je výstupem společného projektu Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava a ČHMÚ. Jednoduše kliknete do místa, kde se nachází vaše stavba, a údaje se načtou automaticky. Například pro Trutnov je charakteristická hodnota zatížení 2,33 kPa (viz obrázek).

Sněhové zatížení Trutnova

Pro správný výpočet množství ochranných prvků je lepší se poradit s odborníkem, nicméně pokud si na to troufnete sami, přinášíme vám orientační tabulku:

Sněhová oblast I II III IV V VI VII
Sklon střechy Počet protisněhových háků na metr čtverečný
20° 1,3 1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 2,8
25° 1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 2,8 3,4
30° 1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 3,4 5,0
35° 1,4 1,8 2,0 2,8 2,8 3,4 5,0
40° 1,4 1,8 2,0 2,8 2,8 3,4 5,0
45° 1,4 1,8 2,0 2,8 3,4 3,4 5,0
50° 1,8 1,8 2,0 2,8 3,4 3,4 5,0

 

Montáž sněhových zábran

Nainstalovat protisněhové zábrany na střechu svépomocí jistě zvládnete, hlavně se držte montážního návodu výrobce. Několik tipů pro vás ale máme:

  • Rozmístění protisněhových háků musíte provést po celé ploše střechy až k hřebenu. Jedině tak budou správně plnit svoji funkci.
  • Spodní konec háku by měl ležet na krytině v místě, kde je podložená střešní latí.
  • Trubkové sněholamy a protisněhové mříže se instalují na okapní hraně střechy. K jejich uchycení se využívá držáků/svěrek, které se zpravidla rozmísťují v rozmezí cca 50 cm. U falcovaných krytin se držáky dávají na každý falc.
  • Při velkém sklonu, rozsáhlé ploše střechy či jejím umístění v náročnější sněhové oblasti použijte několik řad protisněhových mříží/tyčí nad sebou.

 

Přichystejte se na další zimu včas! Vyberte si z naší nabídky zachytávačů sněhu a nečekaná nadílka vás nezaskočí.

 

 

 

 

Vytvořeno20.01.2020

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování.

Podrobné nastaveníPovolit vše