.    Vážení zákazníci, od 15.7. do 31.7. bude z důvodu dovolených INFOLINKA  UZAVŘENA!

Návod na montáž – pozinkovaný okapový systém BRYZA

 Okapový pozinkovaný systém BRYZA

Střecha sama dům neochrání tak, jako když k tomu má parťáka – kvalitní okapový systém. Takový, který odolá i nepříznivému počasí, je pevný a odolný. A přesně takové jsou pozinkované okapy BRYZA, které se vyznačují:

 • dlouhou životností,
 • odolností proti povětrnostním vlivům,
 • dvouvrstvým nátěrem pro ochranu před poškrábáním,
 • stálobarevností, která je potvrzena laboratorními testy,
 • extra hlubokým žlabem, díky kterému vám nemusí dělat starosti ani vydatný déšť.

Zakoupit je navíc můžete hned ve čtyřech barvách. Vyberte si, zda upřednostníte tradiční hnědou či černou, nebo raději zvolíte neutrální odstíny antracitové. A pokud hledáte ideální kombinaci ke klasické červené střeše, zkuste okapový systém cihlově červený.

Montáž pozinkovaných okapů BRYZA není nijak složitá ani náročná, se správným nářadím ji zvládne každý šikovný domácí kutil.

Co byste měli vědět před instalací pozinkovaných okapů BRYZA

Vaše práce začíná už výběrem jednotlivých komponentů. Musíte znát správné rozměry a množství, případně délku. To vyžaduje dobré plánování, přesné měření a také znalost důležitých zásad:

 • Na 10 m žlabu připadá jeden svod.
 • Háky se rozmísťují po cca 60 cm.
 • Hák nesmí být v místě spojení žlabu.
 • Háky naopak musejí být cca 15 cm od obou krajů kotlíku.
 • Mezi jednotlivými díly okapového žlabu by měla zůstat mezera 3–5 mm kvůli dilataci.
 • Držáky svodu (objímky) se dislokují po 1,5–2 m.

Vyberte si správnou velikost okapu

Před výběrem okapového systému spočítejte efektivní plochu střechy. Pomůže vám k tomu následující vzorec: ERS = (A+B/2) × C. Díky tomu si snadno spočítáte, jakou velikost okapu pro svůj dům potřebujete. Příliš malý rozměr může stát za přetékáním dešťové vody, zatímco příliš velký bude zbytečně finančně nákladnější.

Výpočet efektivní plochy střechy v grafickém znázornění.

Návod, jak spočítat efektivní plochu střechy pro výběr správné velikosti okapu.

 

A – vodorovná vzdálenost od rohu k hřebeni střechy (m)
B – výška střechy (m)
C – délka střechy (m)

 

Umístění svodu 

Žlab ø 125 mm
se svodem 90 mm 
Žlab ø 150 mm
se svodem 100 mm
  Svod umístěný na středu svod na středu 

180 m² 

90 m² 

  Svod umístěný na středu svod na konci

370 m² 

180 m² 

 

Pokud potřebujete více informací k rozměrům okapů, přečtěte si článek, ve kterém se věnujeme správné volbě rozměru okapu a měření rozvinuté šířky.

Okapové háky a jak se v nich vyznat

Rovné, překroucené nebo římsové. Někteří prodejci je označují i jinými názvy. Je proto obzvlášť důležité udělat si jasno mezi jednotlivými typy, rozměry a způsobem jejich montáže.

 • Klasické neboli rovné háky – umisťují se pod střešní krytinu (svrchu krokve). Abyste dosáhli požadovaného sklonu, je zapotřebí háky ohnout.
 • Překroucené okapové háky – uchytíte je na krokve z boku, a pokud je můžete umístit do potřebné výšky, ohýbat je nemusíte.
 • Čelní aneb římsové háky – montují se na římsy i krokve. Ohýbat je nemusíte, protože tyto háky snadno namontujete do potřebné výšky.

Když už máte jasno mezi jednotlivými typy okapových háků, můžete si vybrat ty správné pro váš projekt.

Co si připravit k montáži okapového systému BRYZA

Žádné speciální nářadí nepotřebujete, úplně vám postačí:

Návod na montáž krok za krokem

Pozinkovaný systém BRYZA můžete instalovat v podstatě kdykoliv, lepší však je, když se venkovní teploty pohybují nad 0 °C, aby práce byla snazší a bezpečnější.

KROK 1: Umístění háků

Před připevněním háků musíte znát správný spád žlabu, který by směrem ke kotlíku měl být minimálně 2 mm na 1 m. 

Znázornění správného spádu žlabu.

Vždy dodržujte správný spád žlabu.

 

Nejjednodušší je namontovat první a poslední hák a mezi nimi natáhnout provázek.

Pro instalaci rovných háků začněte 10 cm od okraje střechy a připevněte je přímo na latě. Pokračujte podle linie vytyčené provázkem, ale rozestup mezi jednotlivými žlabovými háky zvětšete na 60 cm.

Instalace rovných okapových háků.

Instalace rovných háků na okraj střechy.

 

Myslete na to, že horní okraj okapového lemování by měl být snížen pod prodloužení plochy sklonu střechy a střecha by měla přesahovat do třetiny průměru okapu. Výškový rozdíl mezi prodloužením střechy a krajem okapu musí být 0–2 cm. To změříte přiložením latě, která bude představovat prodloužení střechy. Pro lepší představu se podívejte na grafické znázornění těchto rozměrů na následujícím obrázku. 

Znázornění přesahu střechy.

Myslete na správný přesah střechy, a to do třetiny průměru okapu.

 

Jestliže budete připevňovat háky klasické, instalujte je v maximální vzdálenosti 1 m (obr. 1). Postupujte důkladně, aby háky od okraje krokve měly místo alespoň 2 cm (obr. 2). Tím podpoříte volné větrání dvojité střechy. Při ohýbání háků myslete na to, že přední hrana žlabu musí bý být níž než zadní, aby voda nevytékala na fasádu.

Instalace klasických háků ve vzdálenosti 1 metr

Při instalaci klasických háků myslete na maximální vzdálenost 1 metr.

Vzdálenost háků od okrajů krokve 2 cm.

Háky by od krokve měly mít vzdálenost alespoň 2 cm.

Nezapomeňte na vhodný odstup od rohu domu, pokud se chystáte montovat také okapové rohy.

KROK 2: Instalace žlabů a kotlíku

Jakmile máte připevněné háky, umístěte do nich žlaby. Mezi jednotlivými kusy musí zůstat mezera cce 3–5 mm, která umožní částečnou dilataci spoje. Poté označte umístění svodu v nejnižším bodě (obr. 1). Pro napojení svodu slouží kotlík, jehož obrys na povrch žlabu obkreslete (obr. 2). Postačí k tomu obyčejná tužka.

Označení nejnižšího bodu svodu.

Umístění svodu označte v nejnižším bodě.

Obkreslení povrchu žlabu tužkou.

 Kotlík jednoduše obkreslete tužkou na povrch žlabu.

Odtokový otvor vystřihněte nůžkami na plech a myslete na to, že průměr otvoru by se měl zmenšit přibližně o 2,5 cm ve srovnání s dříve vyznačeným okrajem kotlíku (obr. 1). V žádném případě nepoužívejte úhlovou brusku, abyste materiál nepoškodili. Nezapomeňte opracovat řeznou hranu (obr. 2). Použijte plastové kladívko nebo gumovou paličku, abyste nepoškodili povlak žlabu. Obrázek 1 Obrázek 2 

Vystřihnutí otvoru pomocí nůžek na plech.

Otvor na odtékání vystřihněte pomocí nůžek na plech.

Zaoblení hran pomocí plastového kladívka.

Kladívkem nebo gumovou paličkou zaoblete hrany.

Teď můžete přejít k samotné instalaci kotlíku, jehož stabilitu zajišťují čtyři montážní prvky. Říká se jim listy a je nutné je zahnout hluboko do lemu okapu.

Ohnutí listů do lemu okapu.

Listy zahněte hluboko do lemu okapu.

 

Spoje žlabů musíte ještě zajistit spojkou. Po zapadnutí spojky na zadní hranu spojovaných okapů je nutné spoj s těsněním zespodu dotáhnout a přitlačit. Teprve po stlačení lze svěrku zaklapnout na přední návalku a zajistit na místě ohnutím listů.

Postup pro zajištění spojů žlabu.

Spojení žlabů zajistěte spojkou a řádně dotáhněte.

 

KROK 3: Ukončení žlabů

Aby ze žlabu na jeho konci nevytékala voda ven, musíte ho zaslepit, případně vést žlaby kolem celého domu.

K zaslepení slouží takzvaná čela, která jsou u pozinkovaných okapů BRYZA opatřena gumovým těsněním, takže je na žlab pouze natlačíte a guma ke žlabu sama pevně přilne.

Pokud povedete žlaby kolem domu, budete potřebovat rohy. Mezi rohem a rovným žlabem ponechte 5 mm mezeru, díky tomu zajistíte správnou dilataci systému. Nezapomeňte spoje zajistit spojkou. Okapové háky musejí být maximálně 15 cm od středu okapového spoje.

Instalace okapových rohů a zajištění spojkami.

Také rohy musíte zajistit spojkami.

 

KROK 4: Instalace svodů

Svody se k fasádě nebo jiné konstrukci kotví pomocí objímek. Do zdi vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky. Vítaným pomocníkem může být použití stabilizační krytky. Do hmoždinky namontujte šroub a našroubujte zadní část upínací objímky svodu (obr. 1). Vezměte si upínací klíč a objímku vyrovnejte (obr. 2).

Postup pro instalaci zadní objímky.

Našroubujte zadní část objímky.

Upevnění zadní objímky pomocí upínacího klíče.

Pomocí upínacího klíče objímku utáhněte.

Po našroubování zadní části upínací objímky k ní přiložte svod a přední část zatlačte. Následně všechno pevně přišroubujte. Objímky svodu by měly být instalovány alespoň každé 2 m. 

Objímky svodu od značky BRYZA.

Objímky svodu od značky BRYZA.

 

Svodová roura nemá klasické hrdlo, ale má upravený konec ve spodní části, aby šly svody do sebe zasunout. V případě trubky s odříznutým koncem použijte spojku svodu.

Svodové roury a návod k jejich zasunutí.

Svodové roury do sebe můžete díky upravenému konci zasouvat.

 

Pokud se rozhodnete pro sběr dešťové vody, ve vhodném místě instalujte mezi svodové roury výpusť.

Napojení kotlíku do svodu je jednoduché, kotlík do svodové roury pouze zasunete. V případě většího přesahu střechy budete muset použít koleno. Pozor u střech s opravdu velkým přesahem, tam budete muset osadit mezi kolena ještě mezikusem potřebné délky.

Napojení kotlíku na svod pomocí kolena.

Napojení kotlíku na svod pomocí kolena.

 

KROK 5: Zakončení svodu

Jak zacházet s dešťovou vodu nám ukládá zákon. Preferovaným řešením je však zachytávání dešťové vody přímo na pozemku. Srážkovou vodu ale také můžete vypouštět do oddělené dešťové kanalizace, která není zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

V prvním případě nainstalujte na konec svodu výtokové koleno, a to 5 cm nad povrch země.

Instalace výtokového kolena BRYZA.

Výtokové koleno by mělo být vzdálené 5 cm od země.

 

Chcete-li vodu odvádět do větší vzdálenosti, ať už do retenční nádrže, nebo dešťové kanalizace, přečtěte si náš článek Jak prodloužit okapový svod, aby odváděl vodu od domu. V těchto případech se vám bude hodit geiger z okapového systému BRYZA. Jeho montáž je snadná: umísťuje se mezi svod a kanalizaci s označením KG nebo HT tak, že se konec svodu zasune do geigeru a vývod geigeru do kanalizačního potrubí.

Podívejte se na montáž v praxi

Abyste si montáž dokázali lépe představit, podívejte se na ilustrační video. Uvidíte, že instalaci okapů BRYZA zvládnete bez problému.

 

Vytvořeno06.11.2023

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování.

Podrobné nastaveníPovolit vše