Využití netkané geotextílie HOME NETEX

Netkaná textílie GEONETEX

Nově jsme přidali do našeho sortimentu netkanou geotextilii, která se stane neocenitelným pomocníkem, při mnoha Vašich projektech na zahradě, či stavbě chodníků a teras. Nejvíce se používá především pro své separační schopnosti.

Dokáže skvěle oddělit sypký materiál od svého okolí. Zabraňuje tak znečištění ploch (trávník, dlažby apod.) zeminou, pískem, nebo jiným materiálem a také zamezí ztrátě tohoto materiálu.

Především se využívá k separaci zrnitých konstrukčních vrstev vozovek a chodníků od měkkého podloží. Tím dokáže zabránit znehodnocení těchto vrstev namrzavou zeminou z podloží a s tím spojeným snížením únosnosti konstrukce, které se může projevit například vyjížděním kolejí v krytu vozovky.

Geotextilie NETEX HOME má také filtrační vlastnosti, které zajišťují propustnost vody a zároveň zadržení jemných částic zeminy. Chrání tedy buď zemní konstrukce před vyplavováním zeminy, nebo před zanášením jemnými částicemi. V praxi se využívá zejména pro ochranu drenážního systému, nebo zábranu znečištění zídek vyplavovanou zeminou.

Příklad využití geotextilie


NETEX HOME je netkaná geotextilie vyrobená ze 100% polypropylenu technologií vpichováním s povrchem tepelně upraveným kalandrováním. Je chemicky vysoce odolná, nepodléhá plísni ani hnilobě. Životnost je nejméně 25 let při uložení v zeminách s pH 4-9 při teplotě 25°C. Výrobek je stabilizován proti UV záření na dobu 6ti měsíců (tzn. do této lhůty je třeba ho zakrýt).

geotextilie NetexHome geotextilie NetexHome

Netex Home 1x10m

(10m2/role)

Netex Home 1x25m

(25m2/role)

tlačítko koupit tlačítko koupit


Příklady využití geotextilie

Při použití mezi podloží a dlažební písek zůstanou terasové povrchy, vjezdy a cesty rovné a zpevněné.

Výztužná, filtrační a separační vlastnost netkané textílie se využije při budování komunikací. Silnice a cesty jsou pevné a nedochází k jejich deformaci.

Obložením drenážního výkopu je zajištěna ochrana drenážního tělesa a jeho filtrační a odvodňovací funkce.

NETEXHOME chrání trávu a jiné citlivé povrchy před znečištěním a poškozením.

Separační a filtrační vlstnost je velice vhodná při budování pískovišť, nebo uskladnění sypkého materiálu. NETEXHOME odděluje písek od podloží a nedochází tak k jeho znečištění.

U opěrných zdí a palisád separuje zeminu, nebo jiné materiály a zároveň zabraňuje jejich prostupu skrz štěrbiny.

Při budování rostliných koryt a zahradních květináčů zajistí separační vlastnost NETEXHOME oddělení štěrkopísku a zeminy a zabrání jejich promísení.

Při stavbě umělých nádrží chrání geotextílie hydroizolační materiál před možným poškozením.

Vytvořeno20.01.2020